פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Sales

Questions about new or existing services. Available 9AM-5PM, 7 days per week

 Support

Support for general technical issues. Available 24/7/365

 Billing

Questions about invoices, account activation, and payments. Available 9AM-5PM, 7 days per week

 Payments

Questions about invoices, account activation, and payments. Available 9AM-5PM, 7 days per week

 Abuse

For abuse reports related to our services.